gadu-gadu.pl
Muzyka i duchy - GG Blog
Muzyka jest naszą towarzyszką od początku istnienia. Jest używana praktycznie wszędzie: od obrzędów różnych religii i kultur, przez psychologię, po marketing. Wywołuje różne reakcje: spokój, agresję, może też wprowadzać słuchacza w trans hipnotyczny. W niektórych przypadkach, w połączeniu z tekstem, odbiorca może dostrzec w utworze lustrzane odbicie swoich traum, wzlotów i upadków. Może stworzyć wokół