fysakkonferansen.no
– Hvorfor snakker vi matematikk, når eleven snakker om å ta livet sitt? — FYSAK-konferansen
Spørsmålet kommer fra Ingeborg Omdal Lykseth. Hun er gründer og daglig leder i firmaet lyk-z & døtre as, som over mange år har utviklet FROG Online Identity, et treningsprogram i selvutvikling og livsmestring.