fysakkonferansen.no
Grundig planlegging har gitt Fysak-suksess i Vardal — FYSAK-konferansen
Vardal ungdomsskole i Gjøvik har ikke bare Fysak, men også X-treme Fysak med isbading og ti-kamp på timeplanen. Hvordan har de fått elever og lærere fornøyde med, og lojale mot, ordningen?