fyllepenna.net
Rita reflekterer over Jordens Barn – Bok 1 Hulebjørnens klan
Vi er i Steinalderen. Vi møter en liten jente, som opplever et jordskjelv på nært hold, som mister sine foreldre. Vi møter for første gang piken Ayla, og jeg husker nesten den dag i dag hvordan det…