fuziasflykt.se
Om författaren
Anita Stenlund är lärare i svenska som andraspråk och har mångårig erfarenhet av undervisning i sva på olika nivåer. Hon har vistats och arbetat flera år i Afrika, bland annat i Mali, och där lärt …