fundacjamis.org.pl
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020 – 2030
Rozpoczynamy kolejny etap procesu opracowania aktualizacji ”Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020 – 2030” Po ubiegłorocznej ocenie stanu realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego na lata 2011-2020 oraz szczegółowej diagnozie stanu powiatu tarnowskiego w okresie wakacyjnym odbędzie się cykl warsztatów, które będą podstawa do budowania założeń strategicznych Powiatu, wypracowanie wstępnej wersji projektu strategii i