fundacjamis.org.pl
Konferencja Inaugurująca Projekt LOWE 2
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji inaugurującej realizację projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 – LOWE 2, która odbędzie się 29 stycznia 2020 r. LOWE2 to innowacyjna metoda poszerzenia funkcji szkoły o edukację osób dorosłych, szczególnie starszych o niskich kompetencjach i od dawna niekorzystających z żadnych form kształcenia i uzupełniania/podwyższania swoich