fundacjamis.org.pl
PLANETA MARZEŃ w okresie wakacyjnym 2019
Drodzy odkrywcy PLANETY MARZEŃ, informujemy, iż okresie wakacyjnym nastąpiły godziny otwarcia Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich Począwszy do 1 lipca 2019 zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 18 r. ż. zamieszkujące na terenie Gmina Iwanowice, Gołcza i Słomniki do PLANETY MARZEŃ od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych tj.