fundacja-archipelag.com
Inteligencja u dzieci z FASD
Osłabienie funkcjonowania intelektualnego jest dobrze udokumentowanym skutkiem narażenia na alkohol w okresie prenatalnym. Dodatkowo uważa się, że FAS jest jedną z głównych, niegenetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej. Jednocześnie wiele badań wskazuje na znaczne rozbieżności w poziomie IQ wśród osób z FASD. U niektórych inteligencja ogólna może znajdować się wyraźnie poniżej normy i spełniać kryteria rozpoznania niepełnosprawności