fundacioperlaindustria.org
Info Indústria 194 - Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.
Recull setmanal de l’actualitat més significativa de l’àmbit industrial. Del 17 al 21 de juliol de 2017.