fundacioperlaindustria.org
Info Indústria 193 - Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.
Recull setmanal de l’actualitat més significativa de l’àmbit industrial. Del 10 al 14 de juliol de 2017.