fullstackstation.com
FastAPI: Tạo API chuẩn và cực nhanh trong Python
FastAPI là nền tảng thiết kế, lập trình xây dựng API cực kỳ nhanh trên cả 2 phương diện phát triển và thực thi trên Python 3.6+.