fullmentalstraightjacket.wordpress.com
Du kan redan vara kriminell!
Från och med idag har brottsbalken 16 kap. 10a§ fått en ny formulering som lyder: Den som skildrar barn i pornografisk bild, sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan…