fullclick.top
Cách Loại Bỏ Mã Độc Triệt Để Trong Theme Wordpress
Một ngày nào đó bạn download được một theme rất ưng ý để xây dựng website. Nhưng ngặc một nỗi nó lại bị dính mã độc. Các hướng dẫn trên mạng chủ yếu chỉ mới là bước nhận biết chứ chưa có phương pháp diệt và loại trừ mã độc. Bài viết này mình tổng hợp các loại mã độc và vị trí các file mà Hacker thường cài vào và đưa ra giải pháp chung cho tất cả các theme.