fularsizentellik.com
Komplo Teorisi Yatırım Eğrisi
Komplolar irrasyonel olabilirler ama komploculuk gayet rasyonel bir strateji.