fubar.mobi
Gesprekje op de inburgeringscursus
Wist ik niet, maar mijn zusje werkte daar een tijdje. Leraar in de lerarenkamer: “Dit heeft geen nut, ze hebben in hun eigen land niet leren lezen en schrijven. En bovendien kunnen ze het nie…