fubar.mobi
Spanning tussen allochtone PvdA-fractieleden en witte fractietop
Er zijn oplopende spanningen in de Tweede Kamerfractie van de PvdA. De fractieleden kozen onlangs tegen de wil van de fractietop Khadija Arib tot fractiesecretaris. Maar partijleider Samsom wilde e…