fubar.mobi
Alle Mohammedanen moeten verwijderd worden uit functies waarin ze ons land kunnen schaden
Alsmede uit functies en gebouwen en besturen en instituties en instellingen van waaruit ze ons land kunnen ondermijnen of van waaruit ze anderszins hun subversieve activiteiten kunnen ondernemen. H…