frytomfoto.org
Kongens utsikt
Også vist som dagens bilde i Ringerikes Blad