fryderykkremser.pl
“Rewiry Kultury” Radio Opole
“Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera. By człowiek wiedział, na co patrzy, i rozumiał, gdzie żyje…” Audycja Tomasza Zacharewicza z cyklu “Rewiry Kultury” z udziałem Magdaleny Górniak-Bardzik i Sławoja Dubiela, zarejestrowana w studiu Radia Opole w dniu 14 września 2018 r. cz. 1 cz. 2 cz. 3