fryderykkremser.pl
Gość Doxa Café
Audycja z cyklu: Gość Doxa café. Z Magdaleną Górniak- Bardzik, autorką wystawy Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera rozmawia Dominika Gorgosz. Emisja: Radio Doxa, 13 września 2018 r.