frunielsen.dk
Hjælp din nærmeste til professionel alkoholbehandling
Som pårørende til en alkoholiker kan du sikkert genkende følgende: Du er splittet imellem dit ønske om at hjælpe den misbrugsramte og din frygt for, at han eller hun støder dig fra sig. Denne frygt er yderst velbegrundet. Det er en kendt sag, at mennesker, som lever med et afhængigheds baseret misbrug, har en tendens