frujit.blog
Apple udostępniło krytyczną aktualizację bezpieczeństwa dla urządzeń AirPort.
AirPort były urządzeniami autorstwa Apple, które służyły jako dyski sieciowe i routery. Firma już od roku nie oferuje ich w swoim portfolio. Mimo to, Apple dalej udostępnia ważne aktualizacje, któr…