fruhaaland.com
Reven gris av rester etter ribba.
Smakfulle rester.