fruhaaland.com
Helstekt lår av rådyr
Alt i en form.