fruhaaland.com
Mormors krokankake.
Skal du bake bare en kake i hele ditt liv, må det bli denne. Ingen over ingen ved siden av ifølge undertegnede.