fruenssider.wordpress.com
Det er mit skriveri og du må kun låne, hvis…
Hav respekt for ejendomsretten ! Det betyder, at alt, hvad der skrives på min side, er min ejendom. Det vil sige, du må gerne låne, copy etc., hvis du først beder om lov. Hvis du ikke beder om lov,…