fruenssider.wordpress.com
PH og fattigdom !
Poul Henningsen: Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning… Rigdom er øjensynlig kun skadelig for fattigfolk. De rige kan sagten…