frosundaliberalen.com
Vad händer med fritidsklubbarna och tonårsverksamheten?
Edit 10 april 2019: Idag gick informationsbrev ut till vårdnadshavarna till mellanstadieelever vid skolor som berörs av att fritidsklubbarna flyttar in i respektive skola från och med HT-19. Dessa …