frosundaliberalen.com
Vad händer med fritidsklubbarna och tonårsverksamheten?
Fritidsklubbarna (och då menar jag dagens inskrivna verksamhet för barn i ÅK 4-5) går över från kultur- och fritidsnämnden (som jag ansvarar för) till skolnämnden (tidigare barn- och utbildningsnäm…