frosundaliberalen.com
Paus från Facebook-forumet Solnapolitik
I början av november 2018 uteslöts Martin Marmgren (som sitter i Solnas kommunfullmäktige för Miljöpartiet) från forumet. Jag har hört både Martins och administratörens redogörelser för bakgrunden …