frosundaliberalen.com
Paus från Facebook-forumet Solnapolitik
Edit 2019-02-26: Jag protesterade (se nedan) mot administratörernas behandling av Martin Marmgren (MP) och har, som markering, under tre månader avstått från att delta i forumets diskussioner Unde…