frosundaliberalen.com
Skapa ett ‘Idrottens Hus’ vid Solnahallen och rusta ‘Skyttan’!
Solna växer och för Liberalerna är det viktigt att så många barn och unga som möjligt får möjlighet att delta i idrott eller andra fritidsaktiviteter. Fysisk aktivitet medför så många positiva sake…