frosundaliberalen.com
Ny skolmatsupphandling nu igång – nytt avtal planeras gälla från 1/1 2019
Edit 2018-05-16: Frågor och svar nu avklarade. Upphandlingen går vidare. Under en första period har leverantörernas haft möjlighet att ställa och få svar på frågor. Det är normalt i en offentlig up…