frosundaliberalen.com
(S) far med osanning, okunskap och svartmålning om Friends arena
I ett helt makalöst slarvigt ihopakommet meddelande påstår Socialdemokraterna i Solna en rad saker som jag inte kan låta stå oemotsagda. Det är fyra saker som (S) har blandat ihop och som jag reage…