frosundaliberalen.com
Tallarna norr om Råstasjön
Tekniska förvaltningen i Solna har låtit förstå att man tänker sig att såga ner ett antal lövstäd norr om Råstasjön för att bereda ett antal tallar bättre livsbetingelser. Tallarna är gamla och sky…