frosundaliberalen.com
Hågkomster från Kultur- & Fritidsnämnden (26 mars 2015)
Jag skriver, efter varje sammanträde i Kultur- & Fritidsnämnden (d.v.s. en gång i månaden), ett blogginlägg om de ärenden vi behandlar. Sammanställning med länkar till samtliga inlägg. Marssam…