frosundaliberalen.com
Förslag för minskad trafik genom Frösunda
Jag har under en längre tid arbetet för att Solna stad ska vidta åtgärder för att minska genomfartstrafiken genom Frösunda. Jag beskriver i detta inlägg vilka idéer som är i omlopp och hur det går …