frosundaliberalen.com
Byggplanerna vid Råstasjön dämpas till en tredjedel!
Tjänstemännen har nu lagt fram ett nytt, kraftigt omarbetat, förslag till bebyggelse vid Råstasjön. Det nya förslaget medför cirka 600 bostäder (att jämföra med 1.800 bostäder som vi såg i det tidi…