frosundaliberalen.com
Några av mina röster i FP:s provval till Riksdagen
Nu har jag röstat i Folkpartiets provval till Riksdagen. Man har tolv röster. Sex tyngre ”1:or” och sex lite lättare ”2:or”. Totalt finns ett hundratal kandidater, så det tog sin rundliga tid för m…