frosundaliberalen.com
Inrätta ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön!
Folkpartiet i Solna har tillsammans med Folkpartiet i grannkommunen Sundbyberg tagit initiativ till att de båda sjöarna, som ligger nära varandra på varsin sida av kommungränsen, får ett starkare s…