frosundaliberalen.com
Effektivare kommunala transporter – för miljöns skull
Det finns potential att effektivisera transporterna i många kommuner. Det är dags för Solna stad att ta ett steg framåt på det här området – gärna i samarbete med Sundbyberg och eventuellt yt…