frosundaliberalen.com
Vårt energibolag blir konkurrensutsatt – här gäller det att Solna och Sundbyberg navigerar rätt!
Europaparlamentet fattade strax före jul ett beslut som sannolikt medför att vi kommer att öppna för konkurrens i fjärrvärmenäten. Mycket bra! Men detta medför också utmaningar som gör att Norrener…