fromguestwriters.wordpress.com
Vraag: Als men uit God geboren zou zijn waarom zouden wij dan nog vergiffenis moeten vragen?
Men kan niet wedergeboren zijn als men willens nillens toch dingen blijft doen die indruisen tegen de verwachtingen van God