fromguestwriters.wordpress.com
Zelfs wanneer de wereld tegen jou is hebt geen vrees
Wij kunnen dikwijls het gevoel hebben dat de wereld tegen ons is, ook al hoeft dat niet altijd zo te zijn. Maar als wij God liefhebben kunnen wij er op aan dat er ook wel mensen tegen ons zullen zi…