fromguestwriters.wordpress.com
Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onzezonden gestorven is?
In het Onze Vader wordt hierover gesproken maar toen woonde Jezus nog op de aarde. Het is nuttig eerst iets dieper in te gaan op de begrippen verlossing en vergiffenis. De eis die eigenlijk …