fromguestwriters.wordpress.com
Vergeten predikers van het Goede Nieuws
God gebruikt vissers, taxichauffeurs en koelkastmonteurs om Zijn koninkrijk te bouwen. Vaak zijn dit mensen die vanuit menselijk oogpunt onbeduidend zijn, omdat ze geen grote theologische werken ac…