fromguestwriters.wordpress.com
Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden
Vraag voor vandaag: Ik ben in het evangelie van Johannes aan het lezen, maar veel vind ik heel moeilijk. Kunt u mij vertellen wat wordt bedoeld met: “En gelijk Mozes de slang in de woest…