fromguestwriters.wordpress.com
Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
Nu men 500 jaar reformatie in herinnering wil nemen zal er heel wat kunnen gedebatteerd worden over verschillen die de mogelijke hervormingen van het protestantisme teweeg gebracht hebben. Het Refo…