fromguestwriters.wordpress.com
Hoogdag voor vele protestanten
500 jaar reformatie bracht niet echt voldoende mensen tot de Ware God, zelfs vele zaken van de 16de eeuwse hervormers en beeldenstormers zijn anno 2017 niet meer te merken. Maar er zijn doorheen de…