fromguestwriters.wordpress.com
Die Goeie Reg van ons Uitgangspunt
Pro Regno skryf Die teëstander sal aan ons sê dat ons uitgaan van ‘n beginsel, nl. dat die Bybel die Woord van God is en ‘dat die Heilige Gees daarvan in die harte van die gelowiges getuienis gee; …