fromguestwriters.wordpress.com
Niet Hebreeuws machtigen die toch de Tenach willen lezen
Weet u dat er zelfs afstammelingen van Joden in onze contreien wonen die niet echt meer meester zijn van de oud Hebreeuwse taal. Als zij vlot het Oude Testament willen lezen zijn ze meestal aangewe…